Tác Giả Như Ý

  • Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

    Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

    Cậu ba nhà họ Cố - Cố Thành Trung vừa già vừa xấu, lại không có năng lực đàn ông, vậy mà Hứa Trúc Linh bị bố ruột ép gả cho người đàn ông đó chỉ vì tiền. Tưởng rằng Hứa Trúc Linh sẽ sợ gương mặt đáng sợ của anh, nhưng cuối cùng cô lại lựa chọn ở bên anh.